بال ولو

اکسپنشن ولوهای شرکت دانفوس بصورت شیرهای با اوریفیس مجزا و قابل تغییر و شیرهای کامل با اوریفیس ثابت موجود هستند. این دسته از شیرها همچنین شیرهای انبساط تزریقی را هم شامل می شوند.

نمایش 14 نتیحه